ResearchOffice

توسعه سامانه ای برای امنیت اکولوژیکی در دانشکده محیط زیست

یک تیم پژوهشی در دانشکده محیط زیست موفق شد سامانه هشداردهنده اولیه ای برای تأمین امنیت اکولوژیکی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کند.به گزارش روابط عمومی دانشکده محیط زیست، دکتر بهزاد رایگانی سرپرست این تیم با بیان اینکه سیستم هشدار اولیه یک مفهوم جامع است که می تواند به عنوان یک ابزار مفید و ارزان برای تسهیل دستیابی به هدف های عمده استراتژیک جهانی حفاظت و حفظ توسعه پایدار عمل کند گفت: این سامانه قبل از بحرانی شدن شرایط، اطلاعات مؤثر را از طریق منابع شناخته شده برای آگاهی از خطرات احتمالی و انجام اقدامات لازم و ضروری تأمین می کند. مدیرپژوهش دانشکده محیط زیست افزود: این پژوهش بر روی کمبودهای موجود در بخش مدیریت مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست متمرکز شده است.وی ضمن تاکید بر این نکته که این تحقیق بر اساس رویکرد فشار-وضعیت- پاسخ (P-S-R)، و شاخص امنیت اکولوژیکی (ESI)، یک سیستم هشدار اولیه برای کمک به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است بیان داشت: مدل پیشنهادی بر اساس فناوری سنجش از دور و سری های زمانی داده های ماهواره ای طراحی شده است.رایگانی گفت: سامانه این قابلیت را دارد که بدون نمونه برداری میدانی، پس از توسعه در یک منطقه، تبدیل به سامانه ای برای اعلان خطرهای مربوط به دستکاری و بحران در منطقه شود.این استاد دانشگاه با بیان اینکه سامانه پیشنهادی یک سیستم کاملاً بومی و مبتنی بر شرایط اطلاعاتی موجود در کشور است گفت: این قابلیت و توانایی در دانشکده محیط زیست بوجود آمده است که امیدواریم بتوانیم با حمایت های لازم برای کل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، این سامانه را طراحی نمود. انجام این کار در دانشکده محیط زیست عملی خواهد بود.دکتر رایگانی افزود: بخشی از نتایج این پژوهش که دستاوردهای پایان نامه تحصیلات تکمیلی آقای مهندس بهرامی نژاد است با راهنمایی اینجانب، دکتر علی جهانی و مشاوره دکتر نظامی از دیگر اعضای هیات علمی دانشکده محیط زیست در مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد سال۷، شماره ۲۶، (۱۳۹۷) به چاپ خواهد رسید و تمام جزئیات این سامانه در قالب یک مقاله ISI در مجله Nature Conservation متعلق به انتشارات Elsevier با IF پنج ساله 2.315 مورد پذیرش قرار گرفته که به زودی به چاپ خواهد رسید.سرپرست تیم پژوهشی دانشکده محیط زیست در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی متخصصان و پژوهشگران در سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات تابعه در استان ها، بتوان این سامانه  را ابتدا به صورت پایلوت در یک ناحیه و سپس کل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با مدیریت دانشکده محیط زیست پیاده سازی نمود.

Author


Avatar